Zakładanie Firmy Dla Początkujących

Od początku biznesu do sukcesu

Kadry i księgowość w małej firmi

ByPiotr Szymczak

gru 9, 2020

 

Księgowość dla małych firm z powodzeniem może być prowadzona w formie uproszczonej. Jest ona wtedy potocznie nazywana małą księgowością. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla wszystkich małych oraz średnich przedsiębiorstw. W prowadzeniu firmy istotnym elementem jest także obsługa kadr, która obejmuje prowadzenie dokumentacji pracowniczej.

Metody rozliczeń
Kadry oraz księgowość w małych firmach mogą być prowadzone z uwzględnieniem różnych metod rozliczeń. Wśród nich można wyróżnić następujące formy:
– karta podatkowa,
– ryczałt ewidencjonowany,
– podatkowa księga przychodów i rozchodów.
Najczęściej stosowanym rozwiązaniem w wielu firmach jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Nie zawiera ona szeregu uwarunkowań, które mają miejsce na przykład w przypadku karty podatkowej czy też ryczałtu ewidencjonowanego. Podatkowa księga przychodów i rozchodów opodatkowana jest zgodnie ze skalą podatkową lub też podatkiem liniowym. Natomiast ryczał ewidencjonowany opodatkowany jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Oba sposoby rozliczeń są podstawą do prowadzenia rozliczeń podatkowych, które są dokonywane wraz z urzędem skarbowym. Oprócz tego niektóre przedsiębiorstwa są także zobowiązane do prowadzenia różnego rodzaju ewidencji dodatkowych. Wśród nich można wyróżnić następujące:
– ewidencja wyposażenia znajdującego się w danej firmie,
– ewidencja środków trwałych, które są wyposażeniem danego przedsiębiorstwa,
– ewidencja przebiegu posiadanych przez firmę pojazdów.
Wszystkie powyższe ewidencje są prowadzone również w celu ustalenia takich elementów jak prognozy finansowe firmy.

Podatek VAT i składki ZUS
Małe przedsiębiorstwa są również zobowiązane do obliczania oraz wpłacania podatku VAT, a także składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podatek VAT musi być uiszczany, jeśli dane przedsiębiorstwo jest czynnym podatnikiem VAT. W innych sytuacjach nie jest to konieczne. Natomiast, gdy firma jest czynnym podatnikiem VAT to musi ona co miesiąc sporządzać rejestr zakupu, a także sprzedaży produktów objętych VAT. Na ich podstawie należy wypełniać deklaracje rozliczeniowe VAT-7, które następnie się składa w odpowiednim urzędzie. Należy uczynić to do dnia dwudziestego piątego kolejnego miesiąca niż ten, którego dotyczyło dane rozliczenie. Podatek VAT można także rozliczać w formie kwartalnej, co z całą pewnością będzie dla wielu firm bardzo korzystne rozwiązanie. Oprócz tego każdy przedsiębiorca jest także zobowiązany do regulowania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników musi opłacić składki do dziesiątego dnia miesiąca. Natomiast jeśli zatrudnia pracowników ma czas do piętnastego dnia każdego miesiąca.