Zakładanie Firmy Dla Początkujących

Od początku biznesu do sukcesu

Dobry księgowy w Mysłowicach – jaki jest jego zakres usług?

ByPiotr Szymczak

sie 31, 2020

Księgowy jest jednym z bardzo ważnych zawodów. Zajmuje się on przede wszystkim wykonywaniem rozliczeń podatkowych podległych mu firm. Dlatego osoba pracująca na tym stanowisku powinna mieć odpowiednie kompetencje. W zakres usług księgowego wchodzi bardzo wiele zadań. Warto je poznać.

Sprawy podatkowe
Dobry księgowy w Mysłowicach zajmuje się w szczególności wszelkiego rodzaju usługami związanymi ze sprawami podatkowymi swoich klientów. Wśród nich można przede wszystkim wyróżnić prowadzenie stosownych ksiąg rachunkowych, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Oprócz tego każdy dobry księgowy zajmie się takimi elementami działalności jak prowadzenie rejestrów, czyli odpowiednich ewidencji, które są przeznaczone do rozliczania podatku VAT w danej firmie. Biuro rachunkowe powinno także kontrolować stan otrzymywanych dokumentów, zarówno pod względem formalnym, jak i rachunkowym. Jest to bardzo istotne ze względu na prawidłowość funkcjonowania firmy. Księgowy powinien także dokonywać stosownych rozliczeń z urzędem skarbowym oraz kontaktować się z nim w imieniu swojego klienta.

Sprawy kadrowe
Oprócz spraw podatkowych każdy księgowy powinien również zajmować się sprawami kadrowymi swoich klientów. Wśród nich można w szczególności wyróżnić takie aspekty działalności jak przygotowywanie list płac, a także prowadzenie kartotek pracowników. Oprócz tego jego zadania obejmują rozliczanie podatku dochodowego za pracowników oraz wykonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Księgowy, który zajmuje się kadrami powinien również w odpowiedni sposób zadbać o przeprowadzanie wśród pracowników szkoleń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jest to bardzo istotne dla prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa w kraju.

Pozostałe sprawy
Dobry księgowy w Mysłowicach oprócz spraw podatkowych oraz kadrowych może zajmować się również wieloma innymi zagadnieniami. Wśród nich można przede wszystkim wymienić pomoc przy zakładaniu firmy, przekształcenia formy prawnej danego przedsiębiorstwa, a także nadzorowanie wszystkich procesów księgowych w firmie oraz wyprowadzanie zaległości, jeśli takie występują. Oprócz tego wśród zadań księgowego można wymienić również naliczanie odsetek ustawowych oraz umownych, a także sporządzanie not odsetkowych, jeśli tylko występuje taka konieczność. Księgowy w firmie może również wykonywać szkolenia innych pracowników, dotyczące programów finansowo-księgowych, z których korzysta się w trakcie pracy. Jest to bardzo istotne działanie.