Zakładanie Firmy Dla Początkujących

Od początku biznesu do sukcesu

Jakie zastosowanie mają taśmy BHP?

ByPiotr Szymczak

sie 26, 2020

Taśmy BHP (inaczej zwane taśmami ostrzegawczymi) stosowane są zazwyczaj w celu wyznaczenia określonego obszaru, by go zabezpieczyć. Dość często używają ich służby, by pokazać, że na tym terenie trwają prace i zakazać wstępu osobom postronnym. Istnieje jednak wiele typów taśm BHP i każdy z nich ma inne zastosowanie.

Typy taśm BHP (taśm ostrzegawczych)

Istnieje kilka typów taśm ostrzegawczych. Stosuje się je w różnych sytuacjach, by zabezpieczyć różne rodzaje terenu. Wszystkie taśmy BHP są zrobione z bardzo wytrzymałej folii, by mogły wytrzymać opady deszczu czy śniegu i by trudno było je przerwać.

Najczęściej spotykaną taśmą BHP jest ostrzegawcza, w kolorach biało-czerwonym bądź żółto-czarnym. Bardzo dobrze je widać i każdy, nawet dziecko, intuicyjnie wie, że oznaczają tyle, co „tu nie można wchodzić”. Zabezpieczają różnego rodzaju roboty (drogowe, ziemne, prace wykopaliskowe, wykopy), zwykle w miejscach publicznych. Dostrzec je możemy, kiedy przebudowywana jest droga czy gdy jest na niej dziura, wykopy. Dzięki temu wiemy, że tu trwają prace i nie można przekraczać taśmy, bo je utrudnimy bądź uszkodzimy nasz własny pojazd.

Taśmy BHP dla służb zazwyczaj mają na sobie napisy (np. napis „policja” czy „straż miejska” – wiadomo, kto założył taśmę). Mają za zadanie usprawnić pracę służb mundurowych – nikt nie będzie przekraczać takiej taśmy, zwykle w obawie przed konsekwencjami czy bojąc się o własne bezpieczeństwo. Stosowane są zwykle w przypadku, gdy na miejscu wydarzyło się przestępstwo bądź wypadek. Wtedy przypadkowe osoby mogłyby przeszkadzać w pracy policji czy straży pożarnej.

Taśmy BHP odblaskowe mają ułatwić ewakuację. Po zmroku (gdy, podczas dnia, wchłonęły energię słoneczną) świecą i bardzo dobrze je widać nawet, gdy odcięty zostanie prąd (np. podczas pożaru). Służą do oznaczenia drogi ewakuacyjnej w budynku. Dzięki niemu łatwiej będzie ją znaleźć. Czasem taśmy te ułożone są w strzałki, by wskazać kierunek drogi ewakuacyjnej.

Taśma BHP antypoślizgowa stosowana jest na powierzchniach takich, jak beton czy marmur. Zwykle wykorzystuje się ją w budynkach (szkoła, urząd, szpital), ale również pod zadaszeniami. Zwiększa bezpieczeństwo, gdy powierzchnia jest wyjątkowo śliska.

Podsumowanie

Taśmy BHP (inaczej taśmy ostrzegawcze) stosuje się zwykle, by było wiadomo, że na danym obszarze odbywają się roboty bądź prace służb mundurowych. Dają one do zrozumienia, że nie powinno się ich przekraczać. Niekiedy mamy też do czynienia z taśmami odblaskowymi, które służą do odgrodzenia drogi ewakuacji, więc zwiększają bezpieczeństwo.